Masteruddannelse i Sundhedsantropologi (MSA)

Afdeling for Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet og Institut for Antropologi ved Københavns Universitet udbyder i et samarbejde en Masteruddannelse i Sundhedsantropologi.

  • Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet udbyder Masteruddannelsens moduler hvert semester med forløbsstart på ulige år. 
  • Institut for Antropologi ved Københavns Universitet udbyder Masteruddannelsens moduler hvert semester med forløbsstart på lige år.

Hvad kan en master i Sundhedsantropologi?

Med Master i Sundhedsantropologi opnår du viden om de kulturelle og sociale dimensioner, der indvirker på sundhed og sygdom og på menneskers dermed forbundne adfærd.

Master i Sundhedsantropologi bygger på et solidt teoretisk og analytisk fundament, kombineret med etnografisk feltmetode. Med dette opnår du muligheder for, gennem konkret undersøgelse og analyse af praksis, at skabe data, der åbner op for nye indsigter. Ofte er der tale om indsigt, der ikke sædvanligvis kommer frem ved brug af en traditionel sundhedsvidenskabelig tilgang.

Den humanistiske-samfundsvidenskabelige basis betyder, at Master i Sundhedsantropologi udgør et godt fagligt supplement til mange sundhedsuddannelser. Samtidig sikrer antropologiske teorier og etnografiske metoder en høj grad af anvendelighed. Den veletablerede faglige basis betyder, at du får et godt grundlag til udvikling af egen faglighed både på individuelt og institutionelt niveau.

Hvem er vores studerende?

Uddannelsen er relevant for alle med lange eller mellemlange videregående uddannelser, som har arbejdet minimum 2 år med deres fag. Den henvender sig til professionelle inden for det sociale og sundhedsfaglige områder, der arbejder med og ønsker at forstå menneskers og systemers prioritering, organisering og udvikling fra et antropologisk perspektiv.

Vores studerende er eksempelvis:

  • fra faggrupper med mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser inden for sundhedsfagene og det sociale område, såsom sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, læger, jordemødre, tandlæger, socialpædagoger og socialrådgivere,

  • undervisere og ledere ved sundhedsfaglige uddannelser og personale med ledelses-, koordinations- og konsulentopgaver i sundhedsvæsenet,

  • personer ansat i organisationer, som arbejder internationalt med sundhed og udvikling, som arbejder i Danmark med etniske minoriteter,

  • andre faggrupper med interesse for sundhedsområdet, f.eks. sagsbehandlere, informationsmedarbejdere, journalister, biologer, historikere o.lign.