MSA's opbygning

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 2 år (4 semestre) svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point fordelt med 15 ECTS-point pr. semester). Du kan vælge at gennemføre afgangsprojektet (modul 4) som heltidsuddannelse.

Den forventede arbejdsindsats fra dig ligger på 15-20 timer pr. uge, svarende til et halvtidsstudie.

60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. en heltidsstuderendes arbejdsbelastning i et år.

Tag masteren på ét år

Københavns Universitet samarbejder med Aarhus Universitet samarbejder om MSA'en via en fælles studieordning for uddannelsen - og ved at udbyde modulerne på skift, så studerende kan tage hele uddannelsen i løbet af ét år på fuld tid.

  • Århus Universitet: Afdeling for Antropologi og Etnografi udbyder Masteruddannelsens moduler hvert semester med forløbsstart på ulige år.

  • Københavns Universitet: Institut for Antropologi udbyder Masteruddannelsens moduler hvert semester med forløbsstart på lige år.

Opbygning

Masteruddannelsen består af 4 moduler med mulighed for at supplere med en forelæsningsrække (kun i København).

Læs mere om modulerne og forelæsningsrækkerne her på siden.