Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over to år, svarende til 1 års fuldtidsstudie (60 ECTS-point). Hvert modul varer et halvt år.

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi udbydes på skift på Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Afdeling for Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet udbyder Masteruddannelsens moduler hvert semester med forløbsstart på ulige år. Institut for Antropologi ved Københavns Universitet udbyder Masteruddannelsens moduler hvert semester med forløbsstart på lige år.

Masteruddannelsen består af disse fire moduler:

Modul 1: Introduktion til antropologi og etnografisk metode

Modul 2: Grundbegreber og centrale temaer i sundhedsantropologi

Modul 3: Udvalgte temaer i sundhedsantropologi

Modul 4: Etnografisk metode og masterprojekt

Læs mere om det enkelte modul ved at klikke ind på linkene herover.

Introforløb ved Københavns Universitet

Når du begynder som MSA-studerende på modul 1, så vil du blive inviteret til en introdag på din nye uddannelse. Dagen ligger typisk samme dag som den første forelæsning på modul 1. Introdagen består typisk af følgende elementer:

  • Præsentation af undervisere og studerende
  • Introduktion til Modul 1, læseplaner og litteratur
  • Etablering af læsegrupper
  • Præsentation af Mastersekretæren og Studievejledningen
  • Introduktion til KU net, Absalon (kursets hjemmeside på Absalon)
  • Praktisk information
  • Rundvisning på CSS
  • Præsentation af Bibliotek

Det er MSA-koordinator Hanne Mogensen, som sammen med Studie- og karrierevejleder Luise Mandrup Andersen er ansvarlig for dette introforløb.