Kvalitetssikring

Vi sikrer den løbende undervisningsmæssige kvalitet gennem mundtlig og skriftlig undervisningsevaluering af såvel studerende som undervisere.

Vi indrapporterer evalueringen løbende til styregruppen med henblik på erfaringsopsamling og undervisningsmæssig justering.

Evalueringsrapporter på Institut for Antropologi

Se de årlige evalueringsrapporter fra Institut for Antropologi til højre på denne side.