Undervisere

Undervisere på Master i Sundhedsantropologi vil som hovedregel have forskningstilknytning og forske sideløbende med undervisningen. 

Her finder du lister over ansatte på Københavns Universitet som du vil kunne møde på uddannelsen.