Optagelse

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen forudsætter at man har gennemført en af nedenstående uddannelser:

  • en relevant, mellemlang videregående uddannelse, som f.eks. sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
  • en relevant professionsbachelor inden for sundhedsområdet
  • en relevant diplomuddannelse
  • en relevant bachelor eller kandidateksamen fra et universitet eller en højere læreanstalt.

Derudover skal alle ansøgere have relevant erhvervserfaring svarende til mindst 2 års fuldtidsarbejde efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Øvrige forudsætninger

  • være i stand til at læse faglige tekster på engelsk, da hovedparten af undervisningsmaterialet vil være på engelsk
  • have adgang til computer og internet

Alle ansøgere vurderes individuelt af uddannelsesstedet og uddannelsesstedet forbeholder sig ret til at dispensere for optagelseskravene. Det er derfor vigtigt også at motivere ansøgningen. Ved optagelse tilstræbes en bred, tværfaglig sammensætning af studerende. Opfylder man ikke de formelle adgangskrav kan man kontakte studievejledningen på Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet eller studievejledningen på Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

  • motivation for og fremtidig brug af uddannelsen
  • besiddelse af tidligere erfaringer med relevans for fagområdet 

Læs om priser her.

Ansøgningsskema, ansøgningsprocedure og fagbeskrivelse

...i Aarhus

...i København