Optagelse og pris

 

For at kunne søge om optagelse på MSA-uddannelsen er det en forudsætning, at du har:

 • en relevant, mellemlang videregående uddannelse, som f.eks. sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder,
 • en relevant professionsbachelor inden for sundhedsområdet,
 • en relevant diplomuddannelse,
 • en relevant bachelor eller kandidateksamen fra et universitet eller en højere læreanstalt.


Derudover skal du have relevant erhvervserfaring svarende til mindst 2 års fuldtidsarbejde efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Øvrige forudsætninger

 • Du skal være i stand til at læse faglige tekster på engelsk, da hovedparten af undervisningsmaterialet vil være på engelsk
 • Du skal have adgang til computer og internet

Alle ansøgere vurderes individuelt af uddannelsesstedet, og uddannelsesstedet forbeholder sig ret til at dispensere for optagelseskravene. Det er derfor vigtigt at du også motiverer din ansøgning.

Ved optagelse tilstræber vi en bred, tværfaglig sammensætning af studerende. Opfylder du ikke de formelle adgangskrav kan du kontakte studievejledningen på Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet eller studievejledningen på Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier:

 • motivation for og fremtidig brug af uddannelsen
 • besiddelse af tidligere erfaringer med relevans for fagområdet 

 

 

 

Ansøgningsfrister - moduler

 • 1. og 3. modul: 15. maj
 • 2. og 4. modul: 1. december

Du søger ved at indsende dette ansøgningsskema


BEMÆRK at du skal sende en ansøgning ved hvert modul, så vi altid har opdaterede kontakt- og betalingsoplysninger.

Det er ikke muligt at søge om optag på flere moduler ad gangen.


Ansøgningsfrister - forelæsningsrække

 • Forelæsningsrække 1. og 3. modul: 1. august
 • Forelæsningsrække 2. modul: 1. januar

Du søger ved at indsende dette ansøgningsskema


Ansøgnings i Aarhus

Du kan læse om ansøgning i Aarhus på denne side

 

 

Moduler i København

Det koster 21.000,- kr. for modul 1 og 20.000,- kr. for hver af de øvrige moduler.

OBS: Pr. 1. august 2022 vil prisen for hvert modul være 25.000,-.

Du betaler før påbegyndelse af hvert modul.

Prisen for uddannelsen reguleres for hvert nyt forløb.

Forelæsningsrække

Det koster 4.000 kroner at deltage i forelæsningsrækken.

Afmelding og refundering

Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du gøre det skriftligt til msa@anthro.ku.dk.

Med mindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få betalingen refunderet, hvis vi har modtaget din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og 1. februar ved undervisning i forårssemestre.

Betaling over bruttoløn

Hvis din arbejdsgiver ikke har mulighed for at betale deltagergebyret på uddannelsen, er der mulighed for, at du betaler via din bruttoløn.

Via bruttolønsbetaling får du en skattebesparelse på din betaling. Bruttolønsbetaling kræver, at din arbejdsgiver er indforstået.

Overvejer du denne mulighed, vil vi anbefale at du kontakter dit skattecenter og forhører dig om mulighederne og herefter vender løsningen med din arbejdsgiver.