Undervisning

Starttidspunkt og varighed

Uddannelsen starter i Aarhus på ulige år (2021 og 2023) og i København på lige år (2022 og 2024).
Uddannelsen er tilrettelagt som halvtidsstudie og varer to år.  

Se datoer for de kommende moduler 

Undervisningsform

Undervisningen foregår almindeligvis i hold med forelæsninger, seminarer og øvelser. Der vil endvidere blive anvendt IT-baseret undervisning og individuel vejledning. I undervisningen indgår mundtlige og skriftlige oplæg fra såvel undervisere som studerende, og der forekommer mindre skriftlige arbejder (max 5 sider).
Der vil desuden være introduktion til læsning af videnskabelige tekster, formidling og litteratursøgning.

Undervisningssteder

Undervisningshold i København oprettes således at modul 1 med start i lige år, hvor undervisningen foregår på Institut for Antropologi, Københavns Universitet, der har lokaler på Center for Sundhed og Samfund i København.

Tidspunkter

Undervisning foregår på 4 fredag- og lørdage i semesteret, samt 10 eftermiddagsforelæsninger om torsdagen. På 4. modul er der ligeledes et uge kursus.