Undervisning – Københavns Universitet

Sundhedsantropologi > Undervisning

Undervisning

Starttidspunkt og varighed

Uddannelsen starter i Aarhus på ulige år (2019 og 2021) og i København på lige år (2020 og 2022).
Uddannelsen er tilrettelagt som halvtidsstudie og varer to år.  

Se datoer for de kommende moduler 

Undervisningsform

Undervisningen foregår almindeligvis i hold med forelæsninger, seminarer og øvelser. Der vil endvidere blive anvendt IT-baseret undervisning og individuel vejledning. I undervisningen indgår mundtlige og skriftlige oplæg fra såvel undervisere som studerende, og der forekommer mindre skriftlige arbejder (max 5 sider).
Der vil desuden være introduktion til læsning af videnskabelige tekster, formidling og litteratursøgning.

Undervisningssteder

Undervisningshold oprettes på skift i Aarhus og København, således at modul 1 med start i ulige år har undervisning på Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, der har lokaler på Moesgård.

Det følgende år (og dermed start i lige år) vil hold blive oprettet i København, hvor undervisningen foregår på Institut for Antropologi, Københavns Universitet, der har lokaler på Center for Sundhed og Samfund i København.

Tidspunkter

Undervisning foregår på flerdages seminarer, der afholdes fredag-lørdag og et enkelt uge kursus på 4. modul. Studerende i København har herudover en forelæsningsrække en eftermiddag om ugen.