Målgrupper

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med emner, som vedrører sundhed. Dette kan være inden for sundhedsvæsenet, i relation dertil eller i andre funktioner relateret til sundhed.

Af centrale målgrupper kan nævnes:

  • faggrupper med mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser inden for sundhedsfagene, såsom sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, læger, jordemødre, tandlæger og andre sundhedsfaglige personalegrupper.
  • undervisere og ledere ved sundhedsfaglige uddannelser og personale med ledelses-, koordinations- og konsulentopgaver i sundhedsvæsenet
  • personer ansat i organisationer, som arbejder internationalt med sundhed og udvikling, som arbejder i Danmark med etniske minoriteter.
  • andre faggrupper med interesse for sundhedsområdet, f.eks. sagsbehandlere, informationsmedarbejdere, journalister, biologer, historikere