Antropologien gør dig bedre til anerkendende ledelse

Gitte Løvgreen

Mens Gitte Løvgren var direktør i Odsherred kommune, tog hun på feltarbejde i Jobcentret. Som direktør med ansvar for store personalegrupper, ville hun gerne vide, hvilke udfordringer der er ude i praksis.

Feltarbejdet er bare et af de redskaber fra antropologien, som Gitte bruger i sin ledelse. For hende var masteruddannelsen i antropologi det rigtige afsæt til at udvikle sig i direktørjobbet, først som velfærdsdirektør i Odsherred Kommune og siden som direktør i Ringsted Kommune.

Redskaber til anerkendende ledelse

Gitte har brugt antropologien som leder for at finde ud af, hvordan de ansatte forstår tingene og kunne tage afsæt i, hvad de siger og gør.

- Man taler meget om anerkendende ledelse og grundlæggende set er det netop, hvad antropologien gør: Anerkender folks oplevelse af tingene og af forskellige perspektiver. Antropologien giver os metoder til at nå et spadestik dybere i forståelse af de mennesker, vi har med at gøre, end anden ledelsesteori, og derfor giver den os et helt andet grundlag for at være anerkendende.

- Ledelse handler jo ofte om at få folk til at gøre noget andet end det, de ellers ville have gjort, og det bliver grundlæggende sjovere at være leder, når man kan forstå ens medarbejdere og den modstand, de måtte gøre.

Den reflekterede leder

-Det, jeg tager med mig fra antropologien er også at have lært at observere og reflektere over, hvad jeg selv gør, og hvad det er for nogle systemer, jeg selv er underlagt, siger Gitte Løvgren.

Selvom man i antropologien laver mikrostudier (går i dybden med få mennesker eller steder), så tænker man også alt det udenom med, inklusiv en forståelse af, hvordan samfundsstrukturerne spiller ind. Og ikke bare hvordan strukturerne ser ud, men også hvorfor de ser sådan ud, og hvad det er for nogle historiske tendenser og værdier, der har været med til at udvikle dem i den retning. Det gør det lettere at være en reflekterende leder.  Gitte Løvgren siger:

-   Hvis man vil have ledere, der reflekterer, udvikler sig og opnår resultater, så er det antropologien, man skal have fat i.