Sygdom som socialt og kulturelt fænomen

Kim Bartholomæussen

Ergoterapeut og ph.d. studerende antropologiKim Bartholomæussen

Efter endt uddannelse som ergoterapeut arbejdede jeg i psykiatrien i amts regi, men skiftede senere til Horsens Kommune. Der arbejdede jeg som støtte-kontaktperson og som opsøgende medarbejder, ligeledes i psykiatrien. Et arbejde jeg var utroligt glad for. Jeg oplevede, at jeg som ergoterapeut var god til at have fokus på borgernes resurser og muligheder.

Diagnosticering som social proces

I arbejdet fulgte jeg den samme borger gennem en længere periode. Det gav mulighed for at få indsigt i, hvordan den enkelte borger oplevede sin sygdom, og hvordan sygdom nogle gange kunne være en meget magtfuld resurse. Den blev brugt aktivt til at opnå et mål afhængig af den konkrete kontekst, og uanset om det var et langsigtet mål eller et mål lige her og nu. Samtidig oplevede jeg, at der i særlige tilfælde var en sløret grænse mellem syg og rask, og at sygdommen og dermed diagnosen blev forhandlet mellem en læge og en borger. Det gjorde, at jeg blev nysgerrig på to ting som sundhedsantropologien kan belyse. Det første var, hvordan det kan være, at nogle borgere bruger deres diagnose aktivt i deres hverdag, mens andre ikke gør det. Det andet var, hvordan det kan være, at nogle borgere indgår i forhandlinger om deres diagnose med lægen, mens andre ikke gør det. Dette kombineret med min egen lyst til at videreuddanne mig, førte mig til en master i sundhedsantropologi. Inden jeg tilmeldte mig masteruddannelsen, havde jeg selvfølgelig undersøgt andre muligheder for efter/videreuddannelse. Det var og er min vurdering, at en master i sundhedsantropologi er en uddannelse, der giver gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Samtidig kan den være med til at åbne døre for andre stillinger, hvilket bekræftes af, at jeg i dag er ansat af Horsens kommune som erhvervsph.d. studerende, og forsker i arbejdsmiljøet i ældreplejen. Mine medstuderendes forskellige basisuddannelser og respektive arbejdsområder har været med til give et frugtbart og nuanceret læringsmiljø. Derudover har det været ideelt til at etableret et fagligt netværk, som jeg kan have glæde af mange år fremover.

Ph.D. projekt om sygefravær bland sosu-hjælpere

Kim Batholomæussens ph.d. projekt søger at afdække social- og sundhedshjæpernes arbejde, værdier, kultur og eventuelle frustrationer, og hvordan det påvirker sygdomme og forståelse af sygdomme.

Læs mere om Kim Bartholomæussens ph.d. i antropologi om sygefravær bland social og sundhedshjælpere her (artikel som pdf-fil).