Et kvalificeret indspark

Diskussionerne bliver bedre og overvejelserne omkring institutionens tilbud er blevet mere kvalificerede. Dermed er pengene til en medarbejders masteruddannelse i sundhedsantropologi givet særdeles godt ud, mener leder af Amtsskolen for voksne med en sindslidelse i Århus, Helle Horn.

Af Mette Breinholdt

Mindst en gang i kvartalet får de 25 medarbejdere ved Amtsskolen for voksne med en sindslidelse i Århus Amt et nyhedsbrev fra deres kollega, Ergoterapeut Janne Kjærsgaard Jørgensen. Sådan har det været, siden hun begyndte på masteruddannelsen i sundhedsantropologi.
I nyhedsbrevet fortæller hun, hvad hun får ud af uddannelsen, og hvilke overvejelser det giver hende i forhold til arbejdet på amtsskolen.
- Med nyhedsbrevet deler Janne ud af sin viden til glæde for alle os andre, siger skolens leder, Helle Horn.

Arbejdspladsen betaler
Amtsskolen er et tilbud under psykiatrien i Århus Amt og tilbyder undervisning til omkring 400 kursister i at leve med de problemstillinger og barrierer, der er en del af det at leve med en psykisk sygdom.
Det er Amtsskolen, der betaler for Janne Kjærsgaard Jørgensens masterstudie. I forhold til institutionens størrelse er det en usædvanlig stor uddannelses-satsning. Men Helle Horn er overbevist om, at pengene er givet godt ud.

Mærkbart i debatten
Amtsskolen mærker da også til Janne Kjærsgaard Jørgensens studier gennem andet end nyhedsbrevet. Ikke mindst i den daglige diskussion om tilrettelæggelsen af de forskellige tilbud, eller om de enkelte kursisters udbytte.
- Det kan eksempelvis være, at en gruppe kursister ikke synes at have fuldt udbytte af undervisningen. Her kan Janne se problemet i en større sammenhæng og måske få øje på, om problemerne er kulturbetingede eller præget af medarbejderes og kursisters forskellige for-forståelse, siger Helle Horn.
Konkret har Janne Kjærsgaard Jørgensen arbejdet en del med recovery-begrebet, og her har hun blandt andet stillet spørgsmålstegn ved den måde det amerikanske begreb bliver overført til danske forhold på og overvejet, hvordan det kan gøres mere ”indfødt”.

Praktisk forskning
I øjeblikket bruger Janne Kjærsgaard Jørgensen også sin akademiske tilgang i forbindelse med en ansøgning om midler til fortsat udvikling af recovery-undervisningen. Men inden for alle Amtsskolens aktiviteter er der behov for udvikling og praktisk forskning, og det er klart Helle Horns forventning, at Janne Kjærsgaard Jørgensen yderligere vil bidrage aktivt, så snart hun får sit masterprojekt, der i øvrigt handler om recovery, gjort færdigt.
- Det er vigtigt at tilknytte praktisk forskning til en institution som vores for at sikre en fortsat udvikling. Og det behov er ikke blevet mindre, nu vi skal sælge vores specialviden i forbindelse med kommunalreformen, siger Helle Horn.

 

Et kvalificeret indspark

Download printvenlig version som PDF-dokument