Sundhedsorienterede masteruddannelser i København

Masteruddannelse med personligt snit?

Københavns Universitet udbyder fem masterprogrammer, der beskæftiger sig med forskellige vinkler på sundhedsområdet. Det giver dig en oplagt mulighed for at kombinere modulerne på den måde, der bedst matcher din profil.

Hvis du er interesseret i at indbygge et modul fra et af de fem programmer så tag kontakt med den faglige leder fra din masteruddannelse.

Modulerne er beskrevet på de enkelte masterprogrammers hjemmesider:

Master i Sundhedsantropologi

Det er også muligt at sammensætte din helt egen masteruddannelse - en såkaldt fleksibel master.
For at sikre det faglige niveau og tilstrækkelig progression i uddannelsen skal alle masteruddannelser godkendes af universitetet på baggrund af en personlig uddannelsesplan.
For yderligere oplysninger om fleksibel master se bekendtgørelse for fleksible forløb...