Økonomi 

I København

Der er en deltagerbetaling på 21.000,- kr. for modul 1 og 20.000,- kr. for de efterfølgende moduler. Der betales før påbegyndelse af hvert modul. Pris for uddannelsen reguleres for hvert nyt forløb.

Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du gøre det skriftligt til msa@anthro.ku.dk. Med mindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi har modtaget din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og 1. februar ved undervisning i forårssemestre.

Betaling over bruttoløn

Hvis din arbejdsgiver ikke har mulighed for at betale deltagergebyret på uddannelsen, er der mulighed for, at du betaler via din bruttoløn. Via bruttolønsbetaling får du en skattebesparelse på din betaling. Bruttolønsbetaling kræver, at din arbejdsgiver er indforstået.

Overvejer du denne mulighed, vil vi anbefale at du kontakter dit skattecenter og forhører dig om mulighederne og herefter vender løsningen med din arbejdsgiver.