Udvalgte temaer i sundhedsantropologien

Du vil i løbet af kurset blive præsenteret for antropologiske perspektiver på udvalgte temaer inden for sundhedsantropologien.
Det kan variere fra år til år hvilke temaer, der er blevet udvalgt, eftersom det tilstræbes at præsentere instituttets igangværende forskning i løbet af dette modul. Det kan f.eks være temaer som sundhedsfremme, risiko og usikkerhed, mental sundhed, medicinsk teknologi, kronisk sygdom, reproduktiv sundhed, aldring, international sundhed eller andet.