Introduktion til antropologi og etnografisk metode

Du vil i løbet af kurset blive introduceret til antropologi og etnografisk metode. Der fokuseres på at formidle fagets perspektiv, metodik, tematik og arbejdsmåde set i forhold til andre samfunds- og kulturfag. Feltarbejdet som metode og feltarbejdets rolle i antropologien behandles, ligesom der gives en indføring i centrale teoretiske retninger inden for antropologien.

Gennem forelæsningen vil du som studerende opnå:

  • Forståelse for antropologisk teorihistorie, herunder et kendskav til centrale personer og teoretiske retninger
  • Kendskab til etnografisk metode og dens betydning for den antropologiske faglighed
  • Kendskab til sociale og kulturelle forholds betydning for hverdagspraksis i både fremmede og eget samfund
  • Evnen til at perspektivere egen faglighed ved hjælp af antropologien