Sundhed, Sygdom og Helbredelse
- Sundhedsantropologiens grundbegreber

I forelæsningsrækken præsenteres du for antropologiske perspektiver på sundhed, sygdom og helbredelse. Forelæsningsrækken giver dig et socialt og kulturelt blik på blandt andet på sundhedssystemer, forholdet mellem individer/grupper og institutioner, sygdoms- og sundhedsopfattelser, lidelse og helbredelse, klassifikation og diagnostik.

Du får

  • Et humanistisk-samfundsvidenskabeligt perspektiv på sundheds- og sygdomsopfattelser, der giver redskaber til at igangsætte diskussion og refleksion på din egen arbejdsplads.
  • Et tværkulturelt perspektiv på sundhedssystemer, der giver redskaber til eksempelvis at forstå samspillet mellem det etablerede sundhedssystem og den alternative sektor.
  • Indsigt i betydningen af institutionelle rammer og magtforhold for individer og gruppers praksis og handlemuligheder (eksempelvis patientforeningers rolle i sundhedssystemet).
  • Forståelse for interaktion og kommunikation mellem eksempelvis behandler og patient.
  • Kompetencer til at anvende, vurdere og diskutere antropologiske teorier og begreber på konkrete problemstillinger indenfor dit arbejde med sundheds- og sygdomsproblematikker.