Forelæsningsrækken

Ud over at læse hele masteruddannelsen, har du de fleste semestre mulighed for at følge en forelæsningsrække, der udbydes under Åbent Universitet. Dette er kun en mulighed på Københavns Universitet. Forelæsningsrækken er en del af det samlede masterforløb på uddannelsen. Forelæsningen strækker sig over 10 torsdage fra 16-18.

Der er tre forskellige forelæsningsrækker, du kan vælge at følge. Klik dig ind på linksene herunder for at læse mere.

  • Efterår 2020: Introduktion til antropologi og etnografisk metode, ansøgningsfrist 1. august 2020
  • Forår 2021: Sundhed, Sygdom og Helbredelse - Grundbegreber i sundhedsantropologien, ansøgningsfrist 1. januar 2021
  • Efterår 2021: Udvalgte temaer i sundhedsantropologien, ansøgningsfrist 1. august 2021

Eksamen/diplom

Du aflægger ikke eksamen på forelæsningsrækken. Uddannelsen er derfor ikke meritgivende. Du får til gengæld et diplom for din deltagelse.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker, at følge hele Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi kan forelæsningsrækken ikke overføres, men dit kursusgebyr fraregnes i prisen for masteruddannelsen - du kommer dermed ikke til at betale for det samme forløb to gange.

Tilmelding og pris

Tilmelding til forelæsningsrækken sker via ansøgningsblanket, der kan downloades her.
Det koster 4.000 kroner at deltage i forelæsningsrækken.

Yderligere spørgsmål?

Kontakt mastersekretariatet på msa@anthro.ku.dk eller telefon 35 33 69 36