Forskningsprojekter

Denne oversigt præsenterer eksempler på forskningsprojekter udført af ansatte eller ph.d.-studerende på Afdeling for Antropologi og Etnografi og Institut for Antropologi.

Tidligere og igangværende forskningsprojekter ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet

 

 • Sund aldring ved Susan Whyte, Bjarke Oxlund, m.fl.
 • Pas på blodtrykket! Et studie af skabelsen og håndteringen af hypertension blandt ældre i Danmark ved Bjare Oxlund
 • Questions of Masculinity and Health Behaviours in South Africa: Love, Sex and Relationships in a Time of HIV/AIDS ved Bjarke Oxlund
 • Men in Uniforms: Masculinity, Sexuality and HIV/AIDS in Western Rwanda ved Bjarke Oxlund
 • Fee and Free: The first generation on ARV in Uganda ved Susan Whyte, Michael Whyte, Hanne O. Mogensen, Lotte Meinert, m.fl.
 • Reproductive health in Vietnam ved Tine Gammeltoft
 • Ultralydsscanninger og prænataldiagnostik i Vietnam ved Tine Gammeltoft
 • Provokeret abort og stratificeret reproduktion i Danmark: Mod en ny "etnisk underklasse"? ved Tine Gammeltoft
 • Fornuftens Grænseflader – nye perspektiver i antropologiske studier af magi, social teknologi og usikkerhed ved Vibeke Steffen
 • New Frontiers of Value – interdisciplinary explorations of alternative bodies, relations and selves ved Vibeke Steffen
 • Nye reproduktive teknologier i Kina med fokus på selektion, livskvalitet, biologisk kvalitet og befolknings kvalitet ved Ayo Wahlberg
 • Traditionel/alternativ medicin i Vietnam og Storbritannien med fokus på kvaksalveri, effektivitet (virkningsfuldhed) og vitalitet ved Ayo Wahlberg
 • Livsforlængende integration. HIV positive afrikanere i Danmark ved Hanne O. Mogensen
 • Local engagement in medical research in Lusaka, Zambia ved Birgitte Bruun
 • Medicin og forebyggende initiativer blandt borgere i hjemmesygeplejen ved Bodil Hedegaard Ludvigsen
 • Heroinbehandling i Danmark- en undersøgelse af brugere og behandling ved Katrine Johansen
 • Cross-culturalperspectives on biotechnology ved Michael Jackson
 • Health communication among Iteso children in Eastern Uganda ved Lotte Meinert
 • Mothers’ interpretation of children’s symptoms: Health seeking behaviour in Uganda ved Hanne Overgaard Mogensen
 • Medicine and medicalization: women’s medical practices in western Kenya ved Ruth Prince
 • Lægemidler, reformbevægelser og spontan remission: en komparativ undersøgelse af bedringsprocesser ved alkoholmisbrug ved Vibeke Steffen
 • Når gener bliver en risiko: personlige og sociale problemstillinger ved at modtage genetisk rådgivning i forbindelse med arvelig kræft ved Mette Nordahl Svendsen
 • Selvevaluering i sundhedsvæsenet - nationalt og internationalt –selvevalueringens mange ansigter. En del af et tværfagligt projekt ved Mette Meldgaard
 • Forebyggelse på tobaksområdet i Ribe Amt – viden, muligheder og udfordringer ved Mette Meldgaard
 • Barnløshed, slægtskab og forplantningsteknologi ved Tine Tjørnhøj-Thomsen
 • Nurses in Uganda: professional identity, education and practice ved Helle Max Andersen
 • Materiamedica: cultural perspectives on medicines ved Susan R. Whyte
 • Disability in local and global worlds ved Susan R. Whyte
 • Growing up pregnant: teenage mothers in Tanzania ved Mette Ringsted
 • Etnic minorities in Danish pscyiatric institutions ved Charlotte Jacobsen
 • Culture and psychiatry in Denmark ved Katrine Johansen
 • Local engagement in medical research in Lusaka, Zambia ved Birgitte Bruun
 • Medicin og forebyggende initiativer blandt borgere i hjemmesygeplejen ved Bodil Hedegaard Ludvigsen
 • HIV/AIDS og malariaforebyggelse i Burkina Faso ved Helle Samuelsen
 • Urban sundhed i Ghana ved Helle Samuelsen
 • Børnedødelighed I Tanzania ved Helle Samuelsen 

Tidligere og igangværende forskningsprojekter ved Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet

 

 • Growing up in Chronic Care Borderzones: Childhood and spatiality in a South African township. Phd-projekt ved Kathrin Houmøller.
 • "Italesættelsen af funktionelle lidelser mellem læge og patient". Phd-projekt ved Christel Tarber
 • Familiedannelse efter præmatur fødsel. Et studie af danske familier efter for tidlig fødsel af deres (første) barn, med fokus på de kulturelle ideer om familie som informerer forældrene i processen. Phd-projekt ved Helle Lønstrup Haslund-Thomsen
 • Funktionelle lidelser og sygdomsadfærd i almen praksis ved bl.a. Bjarke Paarup-Laursen. Inklusiv:
  • Sygdomsadfærd i funktionelle lidelser: Centrale rationaler og ressourcer benyttet i sygdomsadfærd blandt individer med funktionelle lidelser, anskuet i lyset af generelle sociokulturelle ændringer i opfattelsen af krop, sundhed og sygdom. Ph. D.-projekt ved Trine Dalsgaard
  • Læring, viden og praksis i en lægekonsultation. En undersøgelse af spændingsfeltet mellem den formidlede viden i et efteruddannelseskursus og lægernes fortolkning og omsætning af denne i praksis ved Bitten Warming
 • Sundhedsfremme og forebyggelse – en medicinsk antropologisk og sundhedsvidenskabelig undersøgelse med fokus på gravides rygevaner ved bl.a. Mette Bech Hansen. Inklusiv:
  • Sundhedsfremme i Danmark. En antropologisk undersøgelse af gravides livsstil og forholdet mellem viden og adfærd i relation til sundhedsoplysning. Ph.D. projekt ved Mette Bech Risør
  • Sundhedsfremme og forebyggelse i jordemoderkonsultationen. En antropologisk undersøgelse af jordemødres fortolkning og kommunikation af viden om livsstil og sundhedsfremme ved Niels Haahr
 • Betydningen af uafklaret økonomisk kompensation for udviklingen af kronisk invaliderende sygdom ved Bjarke Paarup-Laursen. Inklusiv:
  • En undersøgelse af rygpatienters opfattelse af og holdninger til deres sygdom, samt deres sociale og økonomiske situation ved Lone Liboriussen
  • En undersøgelse af rygpatienters arbejdsmæssige ressourcer – set som en forandrings- og læringsproces ved Ulla Harriet Jensen
 • Magt og afmagt i det sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Ph.d. projekt ved Lone Grøn
 • At leve med kronisk sygdom. En antropologisk undersøgelse af håndteringen af kronisk sygdom blandt leddegigtpatienter og plejepersonale. Ph.D. projekt ved Gitte Wind.
 • Sygdomsoplevelser, viden og værdier set fra et patientperspektiv. En undersøgelse af hvad der kendetegner patienters sygdomsoplevelser ved Majken Juhl Jensen
 • Når raske kvinder bliver patienter. Et studie af lidelsesaspektet ved kvinders møde med potentiel sygdom som celleforandringer i livmoderhalsen – set i et hverdagsperspektiv. Ph.D. projekt ved Lise Hounsgaard
 • Primary health care in Africa. Conceptions of illness and the patients choice of treatment in a changing society ved Bjarke Paarup
 • Stigmatiseringserfaringer: En antropologisk undersøgelse af stigmatisering af HIV-smittede udlændinge i Danmark ved Jens Seeberg 
 • "Ethics, local resource allocation in health and concepts of patient autonomy in seven countries in South and Southeast Asia”: SEAHEN workshop to develop research protocol for research project ved Jens Seeberg. 
 • Stofmisbrugere i behandlingsrelationer og selvhjælpsgrupper ved Lasse Mølholm Hansen. 
 • Viden og ekspertpraksis i moderne neurovidenskab og psykiatri. Ph.D.-projekt ved Michael Dupont 
 • Den selvforvaltende kræftpatient. Ph.D.-projekt ved Aase Krogh Mortensen 
 • Sociale aspekter ved bloddonation. Scholarship ved Steffen Dalsgaard