Masteruddannelse i Sundhedsantropologi

Afdeling for Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet og Institut for Antropologi ved Københavns Universitet udbyder i et samarbejde en Masteruddannelse i Sundhedsantropologi. Uddannelsen blev godkendt i marts 2003 af Videnskabsministeriet.

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi udbydes på skift på Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet udbyder Masteruddannelsens moduler hvert semester med forløbsstart på ulige år. Uddannelsen er startet i Aarhus i efteråret 2003.

Institut for Antropologi ved Københavns Universitet udbyder Masteruddannelsens moduler hvert semester med forløbsstart på lige år.